In grosser Sehnsucht

"De muziek van Torstensson is buitengewoon suggestief en bij vlagen angstaanjagend."
Rinus Groot
Haarlems Dagblad (The Netherlands)
April 2, 2007

"Det är konstigt att man, idag, ska bli förvånad över de Stora Berättelser som ryms i hans kvinnosånger. (...) Att i ett skickligt stycke musikdramatik blinka både till renässanslutor, franskimpressionister och latinska gitarrer, fastän man bara haft ett piano och två stråkar att bolla med. Man är fri."
Hanna Höglund
Expressen (Sweden)
March 29, 2007

"Torstensson har ett nästan mahlerskt perspektiv på de klagande eller upproriska monologerna.(...) Djupt allvar, kompromisslös uttrycksvilja, fyrtio minuters högspänning. Torstensson har överblick nog att inte försmå traditionen, men inte heller tvekar han att bjuda in det i konventionell mening osköna. Han låter varken ytlig trend eller hämmande stiltvång råda, utan ämnet och budskapet. Ord och ton i jämvikt."
Carlhåkan Larsén
Sydsvenskan (Sweden)
March 28, 2007

"Rafflande sångcykel om fem kvinnor:
Torstensson har verkligen gett järnet och låter passioner och aggressioner rassla och rasa fullt ut. (...) Missa inte!"
Martin Nyström
Dagens Nyheter (Sweden)
March 28, 2007

"Briljant (...) rasande skickligt komponerat."
Magnus Haglund
Göteborgsposten
March 27, 2007

"schitterende liederencyclus"
Joke Dame
Utrechts Nieuwsblad (The Netherlands)
Dec 13, 2004

"Het stuk wemelt van de krachtige, vaak repetitieve, direct aansprekende gebaren (...), maar kent ook prachtige melodieën en tonale invloeden. De structuur is zoals altijd bij Torstensson ijzersterk en verrassend."
Roeland Hazendonk
De Telegraaf (The Netherlands)
Dec 13, 2004

"van een roerende schoonheid"
Frits van der Waa
De Volkskrant (The Netherlands)
Oct 6, 2004

In grosser Sehnsucht (chamber opera version)

"In grosser Sehnsucht leent zich perfect voor een theatrale adaptatie. (...)
De muzikale karaktertekening is fel en doeltreffend, met weerhaken en flitsen, maar ook met historiserende, soms nostalgische ondertonen. (...) ...verder heeft deze bondige voorstelling alles wat opera tot opera maakt."
Frits van der Waa
De Volkskrant (The Netherlands)
May 29, 2007

"Van alle werken die Torstensson schreef was dit het minst rauwe, het meest zoet-sentimentele: de historische vrouwen passen wat dat betreft helemaal bij de stijlen: vijf liederen, vijf personages, vijf verschillende karakters. (...)
...van barok naar vroeg-modern, van voluptueus walsend naar statische recitatiefbegeleiding."
Anthony Fiumara
Trouw (The Netherlands)
May 29, 2007


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7| 8 | 9 | 10 |